ФИЛОЛОГИЯ (824)

Наблюдения над персуазивной фактурой русского глагола (Դիտարկումներ ռուսերենում բայի պերսուազիվ իմաստի վերաբերյալ)

Научное издание Вестник Ереванского университета. Русская филология, 2019 № 2 (14)
Издательство ЕГУ
Место Ереван
Год 2019
Страницы 62-70