ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (1910)

(Հայերեն) «Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ» ՀՀ քրեական օրենսգրքի 32-րդ գլխում առկա բացերը, հակասությունները և իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացած վիճահարույց հիմնախնդիրները

Научное издание НКР судебная власть, № 3, 2015
Издательство Дизак плюс
Место Степанакерт
Год 2015
Страницы 4-8