ECONOMICS (978)
A B C D E F G H I J K Լ M N O P Q R S T U V W X Y Z

Social Trust: the Missing Link of Community Development a Comparative Encounter with Social Trust Among the Yezidis of Armenia and North Iraq (Սոցիալական վստահություն` հասարակության զարգացման գործընթացում բացակայող օղակ (Հայաստանի և Հյուսիսային Իրաքի եզդիների շրջանում սոցիալական վստահության համեմատական վերլուծություն))

Scientific edition "Bulletin of Yerevan University. Sociolog, Economics, 138.5, 2012
Publishing house YSU
Place Yerevan
Year 2012
Pages 64-74

The Expression of Patterns and Resolution Methods of Social Conflicts in the Medieval Armenian Fable Literature: a Sociological Analysis of Fables by M. Gosh and V. Aygektsi (Սոցիալական կոնֆլիկտների դրսևորումների և լուծման մեթոդների արտացոլումը միջնադարյան հայ առակագրությունում. Մ. Գոշի և Վ. Այգեկցու առակների սոցիոլոգիական վերլուծություն)

Scientific edition "Bulletin of Yerevan University. Sociolog, Economics, 138.5, 2012
Publishing house YSU
Place Yerevan
Year 2012
Pages 33-40