JURISPRUDENCE
A B C D E F G H I J K Լ M N O P Q R S T U V W X Y Z

(Հայերեն) «Զինվորական ծառայության կարգի դեմ ուղղված հանցագործություններ» ՀՀ քրեական օրենսգրքի 32-րդ գլխում առկա բացերը, հակասությունները և իրավակիրառ պրակտիկայում առաջացած վիճահարույց հիմնախնդիրները

Scientific edition НКР судебная власть, № 3, 2015
Publishing house Dizak plus
Place Stepanakert
Year 2015
Pages 4-8