Представительность регистрации землетрясений с развитием сети сейсмологических наблюдений на Кавказе

Երկրաշարժի ներկայանալի գրանցումները Կովկասում սեյսմիկ դիտարկումների ցանցի զարգացման հիման վրա (հիմնական երկրաշարժերի կատալոգ

Scientific edition Proceedings of YSU, Geology and Geography sciences, 2018, 52 (1)
Publishing house YSU
Place Yerevan
Year 2018
Pages 13-19
64
Subscribe to the newsletter from ArtsakhLib
Receive the best articles on mail
mailbox