Thousand-year Legend of the Armenian-Russian Friendship and Artsakh war: The Book ” Rebellious Karabakh” by Viktor Krivopuskov

Հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության հազարամյա լեգենդը և արցախյան պատերազմը. Վիկտոր Կրիվոպուսկովի «Խռովահույզ Ղարաբաղ»-ը

Scientific edition Journal for Armenian studies, 4, 2013
Publishing house
Place ArSU
Year 2013
Pages 187-196

Attachments

File File size Downloads
pdf Balayan Zinaida - Hay eu rus zhoxovrdneri barekamutyn 450 KB 19
105
Subscribe to the newsletter from ArtsakhLib
Receive the best articles on mail
mailbox