The Impact of the Nagorno-Karabakh Conflict on the Armenian-Turkish Relations in 1991-1992

Ղարաբաղյան պատերազմի ազդեցությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների վրա 1990-1992թթ.

Scientific edition Scientific Artsakh, №1, 2018
Publishing house UYSSA
Place Yerevan
Year 2018
Pages 156-161

Attachments

File File size Downloads
pdf Gasparyan Abraham, Chalikyan Anahit - Karabaghyan paterazmi azdecutyuny 2 MB 129
316
Subscribe to the newsletter from ArtsakhLib
Receive the best articles on mail
mailbox