ՖԻԶԻԿԱ (174)

Արևային բջիջների բնութագրերի վրա լույսի ուժգնության եվ հարթակի անկյան ազդեցությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 54-65

Աանիզոտրոպ կլանմամբ ներկանյութով հարստացված թվիստ կողմնորոշմամբ նեմատիկ հեղուկ բյուրեղում բեռացված լույսի վարքը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և Մաթեմատիկա, 2020, 54 (1)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 56-60

Առաձգական անհարթ շերտի վրա երկու միատեսակ հեծանների ծռումը գծային բաշխված կողային բեռով՝ առանցքային սեղմող ուժերի առկայությամբ

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 29-38