ՔԻՄԻԱ (136)

N-մեթիլկարբամիդիլխիտոզանի հիման վրա պոլիմերամիներալային սորբենտներ

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 128-134