ՔԻՄԻԱ (21)

N-մեթիլկարբամիդիլխիտոզանի հիման վրա պոլիմերամիներալային սորբենտներ

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 128-134

Ակրիլանտրիլի և սորբինաթթվի համատեղ պոլիմերացման տեխնոլոգիական հնարավորությունը և ստացված պոլիմերի հատկությունների ուսումնասիրությունը

Գիտական հրատարակություն ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 1 (27), 2013
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2013
Էջեր 70-79

Երկաթ (III)-ի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը սուլֆացիլ նատրիումի հետ ջրային միջավայրում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2017
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 165-168

Հայաստանում և Բելառուսում աճող մի շարք դեղաբույսերում ֆենոլների և ֆլավոնուդների գումարային որոշումը

Գիտական հրատարակություն ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, 1 (27), 2013
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2013
Էջեր 80-85