ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքացիական մշակույթը որպես ՀՀ-ում ժողովրդավարական մասնակցության գործոն

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 63-71

Քաղաքական ազգի ինքնիշխանությունն ու ինքնորոշումը. երկրի ֆիզիկական, պատմական, քաղաքական և ռազմավարական քարտեզների զուգամիտումն ու հարացույցը

Գիտական հրատարակություն «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» 2-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 141-145