ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հայության ազգային ինքնակազմակերպման խնդիրների վերլուծությունը Դավիթ Անանունի կողմից

Գիտական հրատարակություն «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 251-256

Ձեռքբերովի անօգնականությունը որպես հետխորհրդային իրականության սոցիոմշակութային ախտանիշ

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 51-62