ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (162)

Հասարակական համակարգի կառուցվածքային-գործառութային բնութագիրը և կառավարման խնդիրները (մեթոդաբանական տեսանկյուններ

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 42-55

Ձեռքբերովի անօգնականությունը որպես հետխորհրդային իրականության սոցիոմշակութային ախտանիշ

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 51-62

Մարդու վարքի դէվոլյուցիան. վարքաբանական և հոգեբանական վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019, № 3 (30)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 48-61