ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (164)

Սոցիալական փոխգործակցության ռացիոնալացման հիմնախնդիրը հետարդիականության համատեքստում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 16-30

Ստրկամտության հաղթահարումը որպես պետական մտածելակերպի ձևավորման նախապայման

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 1 (25)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 60-67