ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (164)

Արտաքին ու ներքին դրդապատճառների և անձնային որակների փոխպայմանավորվածության հիմնախնդիրը

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 136.4, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 52-61