ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (544)

Արցախի Հանրապետության արտահանման կառուցվածքի վերլուծությունը և դերը տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում

Գիտական հրատարակություն «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» 2-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածո
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 180-185

Արցախի Հանրապետության բնակչության աղքատության մակարդակի վիճակագրական վերլուծությունը ըստ կրթական աստիճանի

Գիտական հրատարակություն «Կովկասը` մեր ընդհանուր տուն» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 192-194

Արցախի Հանրապետության բնակչության կյանքի որակի բարելավման կանխատեսման էկոնոմետրիկական մեթոդները

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 197-206

Արցախի Հանրապետության բնակչության կյանքի որակի գնահատումը ժամանակային շարքերի վերլուծության և կանխատեսման միջոցով

Գիտական հրատարակություն «Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում. զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները» միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու
Հրատարակչություն Դիզակ պլյուս
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 162-171

Արցախի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման հիմնական միտումները

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2017
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 290-296

Արցախի Հանրապետության միջազգային համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները

Գիտական հրատարակություն «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» 2-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածո
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 192-198

Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման և երկրում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներհոսքի միջև կապի վերլուծություն

Գիտական հրատարակություն «Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները» 2-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածո
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 218-222