ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (770)

Հայաստանի տնտեսական ազատության ինդեքսի վերլուծությունը 2019թ-ի համար, ըստ «Հերիթիջ» հիմնադրամի գնահատականների

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 5, 2019
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 116-120

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության նորմատիվային դիսկուրսի զարգացման մեթոդաբանական հայեցակետը

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019, № 3 (30)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 3-9

Հայաստանում ՀՆԱ-ի, արտահանման ու օտարերկրյա ներդրումների միջև երկարաժամկետ հավասարակշռության գնահատումը |

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 2 (20)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 57-66

Հայաստանում ուսանող ջավախահայ երիտասարդների միջխմբային սահմանազատման մեխանիզմները

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019, № 3 (30)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 61-70

Հայերը, վրացիները և ադրբեջանցիները քաղաքակրթությունների խաչմերուկում. «կովկասյան ինքնության» որոնումներում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 130.5, 2010
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2010
Էջեր 20-25