ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բնակչության սպառողական տրամադրությունները որպես սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների ցուցիչ

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 1 (25)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 29-38

Բռնության դերը զինված ուժերի սոցիալական ինստիտուտի ձևավորման և զինվորաքաղաքացիական հարաբերությունների մեկնաբանման գործում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 140.5, 2013
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 22-31