ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մասնագիտացման խորացումը և արտադրության համակենտրոնացումը` ՀՀ-ում բանջարաբոստանային մշակաբույսերի տնտեսական արդյունավետության բարձրացման հիմք

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 133.5, 2011
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 41-56

Մաթեմատիկական տեսություննների մեթոդները՝ Հասարակական-քաղաքական գործընթացների հիմնարար Հետազոտությունների համար

Գիտական հրատարակություն Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ. որոնումներ, հեռանկարներ, լուծումներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, №1, 2019
Հրատարակչություն Գ.Վ.Պլեխանովի անվան ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 243-253

Մամիկոն Հայրապետյանի տնտեսական ու քաղաքական ցիկլերի քարտեզը

Գիտական հրատարակություն Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ. որոնումներ, հեռանկարներ, լուծումներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, №1, 2019
Հրատարակչություն Գ.Վ.Պլեխանովի անվան ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 19-24

Մարդու անվտանգության հիմնահարցերն արաբական աշխարհում արդի սոցիալական շարժումների համատեքստում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 134.5, 2011
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 23-32