ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Կոնֆլիկտների վաղ ախտորոշման և կանխարգելման համակարգի ներդրման հնարավորությունները հայոց բանակում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 136.5, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 12-19

Կանխատեսման դերն ու անհրաժեշտությունը տնտեսական մարտահրավերների արդի ժամանակաշրջանում

Գիտական հրատարակություն «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԱԵԳՄՄ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 306-311

Կառուցվացքային համամասնությունների արդի հիմնահարցերը ԼՂՀ տնտեսությունում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 350-355

Կարտոֆիլագործության մասնագիտացումը և համակենտրոնացումը ՀՀ-ում ենթաճյուղի տնտեսական արդյունավետության բարձրացման համատեքստում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 135.5, 2011
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 51-65