ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (770)

Ձեռնարկատիրական գործունեության արտադրական և ոչ արտադրական ենթակառուցվածքների ապահովվածության գնահատումն AIP ինդեքսով և բարելավման գերակայությունները

Գիտական հրատարակություն Տարածաշրջան և աշխարհ, 3, 2019
Հրատարակչություն Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների հանրային ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 135-143

Ձեռնարկատիրության թվային վերափոխման գործընթացում միկրոսերվիսային ճարտարապետությունների տեղի և դերի մասին

Գիտական հրատարակություն Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ. որոնումներ, հեռանկարներ, լուծումներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, №1(2), 2019
Հրատարակչություն Գ.Վ.Պլեխանովի անվան ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 163-168

Ձեռնարկությունների ինովացիոն գործունեության բարձրացման նպատակով գիտական կադրերի պատրաստման հարցերի շուրջ

Գիտական հրատարակություն Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ. որոնումներ, հեռանկարներ, լուծումներ: Գիտական հոդվածների ժողովածու, №1, 2019
Հրատարակչություն Գ.Վ.Պլեխանովի անվան ՌՏՀ Երևանի մասնաճյուղ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 171-180