ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (485)

ԱՊՊԱ սակագնի գործակիցների հաշվարկման մեթոդների համեմատական վերլուծություն (Ֆրանսիայի օրինակով)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 137.5, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 62-67

Արտարժույթի պահանջարկի գնահատումը (փոխանակային կուրսերի էմպիրիկ վերլուծություն)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 140.5, 2013
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 43-51 |