ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ (264)

Ռուսական կառավարության կրոնական քաղաքականությունը Այսրկովկասի Վրաց ուղղափառ, Հայ առաքելական եկեղեցիների և մուսուլմանական հոգևոր կազմակերպությունների նկատմամբ (1903-1914 թթ.)

Գիտական հրատարակություն
Հրատարակչություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 25