ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ (1573)

Միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն երկլեզու բառարանները որպես կրթական գործիքներ (ըստ մատենադարանի արաբատառ ձեռագրաֆոնդի ուշ միջնադարյան պարսկերեն-օսմաներեն բառարանների)

Գիտական հրատարակություն Հայագիտության հարցեր 2 (11)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 39-47