ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ (1053)

1948 թ. «Ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժելու մասին» կոնվենցիայի կիրառելիությունը Հայոց ցեղասպանության նկատմամբ

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 274-278

X-XI դարերում Բյուզանդիայի զավթած հայկական տարածքներում ստեղծված վարչատարածքային միավորների տարածքի և սահմանների ճշգրտում

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 136-143