ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ (2201)

Ողբերգության որպես գրական տեսակի ըմբռնումը Դիոնիսոս Թրակացու հայ մեկնություններում

Գիտական հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի, №10
Հրատարակչություն Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 1971
Էջեր 21-42

Որոշ ճշգրտումներ «Պատարագ»-ի պարբերականների և դրանց նշանակության վերաբերյալ

Գիտական հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի, №21
Հրատարակչություն Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 35-48