ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Ռուսաստանի ու Հայաստանի խորհրդայնացման գործընթացների և միակուսակցական վարչակարգի հաստատման պատմական մի քանի զուգահեռներ

Գիտական հրատարակություն Պատմա-բանասիրական հանդես № 1,2014
Հրատարակչություն Գիտություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 48-69

ՌԴ ժամանակակից հայկական սփյուռքը և նրա դերը ՀՀ-ՌԴ երկկողմ հարաբերություններում

Գիտական հրատարակություն «Ռուսաստանի Դաշնության հայկական սփյուռքը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 407-414

ՌԴ հայկական կրթական և մշակութային հաստատությունները. մշակութային դիվանագիտության դերը ինքնության պահպանման և համայնքային կյանքի զարգացման մեջ

Գիտական հրատարակություն «Ռուսաստանի Դաշնության հայկական սփյուռքը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 357-362

Ռուբեն Ավագյան. XVI–XIX դդ. դատաստանագրքերը և ազգային դատավարությունը աշխարհի հայկական գաղթօջախներում (նրանց պատմական հայրենիքից դուրս) և արդի իրականությունները

Գիտական հրատարակություն Պատմա-բանասիրական հանդես № 2,2018
Հրատարակչություն Գիտություն
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 266-269