ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ (1053)

Քսենոփոնի «Անաբասիս» և «Կյուրոպեդիա» աշխատությունները (հայ ազգության անտիկ դարաշրջանի բացառիկ սկզբնաղբյուրներ)

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 363-383

Քաղաքական ավանդույթի յուրահատկությունը Լատինական Ամերիկայում: Բռնաճնշումը որպես լատինամերիկյան քաղաքական կյանքի վճռորոշ հիմնախնդիր

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 125-131