ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիռարումը Արցախի տարրական դպրոցում (լիակատար /ամբողջական/ գիտելիքների ուսուցման տեխնոլոգիա)

Գիտական հրատարակություն Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի «Լրատու»
Հրատարակչություն Լիմուշ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 444-451

Սովորողների ստեղծագործական ակտիվության զարգացումը անգլերեն բանաստեղծությունների հետ աշխատանքի ընթացքում

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2015
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2015
Էջեր 130-133

Տ. Գ. Շևչենկոյի անվան ՄՊՀ-ում դաստիարակչական գործընթացի մասնակիցների հետ կատարվող հոգեբանական-մանկավարժական աշխատանքը

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, հասարակական գիտություններ, №1, 2018
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 109-114