ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ (157)

Պրոբլեմային ուսուցման համատեքստում քեյս տեխնոլոգիայի (իրավիճակային խնդիրների) կիրառումը օտար լեզվի ուսուցիչների մասնագիտական պատրաստման համակարգում

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 272-279