ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Աշակերտի հայրենասիրական դաստիարակությունը Արցախյան ազատամարտի թեմաներով

Գիտական հրատարակություն Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 86-90

Արժեքային վերակառուցումները ազգային կրթական բարեփոխումների համատեքստում, որպես Արցախյան շարժման ձեռքբերում

Գիտական հրատարակություն Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու)
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2018
Էջեր 220-225

Արցախի ժողովրդական հեքիաթների ճանաչողական դաստիարակչական արժեքը

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, հումանիտար գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 242-248