ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ

Սովորողների քննադատական մտածողության զարգացման առանձնահատկությունները ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման ընթացքում

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 265-271

Սոցիալական ընդգրկունության ոլորտում հատուկ կրթության պատրաստման ուղղությամբ ուսանողների կամավորական գործունեությունը

Գիտական հրատարակություն Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածու, № 6, 2019
Հրատարակչություն Գավառի պետական համալսարան
Վայր Գավառ
Տարեթիվ 2019
Էջեր 347-352