ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Որոշ ոչօսցիլյացիայի թեորեմներ երկրորդ կարգի գծային դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի համար

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2016
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2016
Էջեր 3-6

Վեց աստիճանի անկյան եռանկյունաչափական ֆունկցիաների արժեքների հաշվման մասին

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2017
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 11-15

Տարբեր եղանակներով խնդիրների լուծման մեթոդական նպատակահարմարության մասին

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2017
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 40-46

Տված օսցիլյացիայի բնույթով երկչափ գծային դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի կառուցման մասին

Գիտական հրատարակություն Արցախի պետական համալսարանի Գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ, 1, 2017
Հրատարակչություն ԱրՊՀ
Վայր Ստեփանակերտ
Տարեթիվ 2017
Էջեր 3-10