ՀՀ սահմանադրական իրավունք

Գիտական հրատարակություն Դասագիրք
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2008
Էջեր 704

Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները և դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

Գիտական հրատարակություն Գիտագործնական հետազոտություն
Հրատարակչություն Հայրապետ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 240

Վարչական վարույթի առանձին տեսակների անհրաժեշտությունը պայմանավորող չափանիշները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 69-88