(English) Prognostic Value of S100 Proteins in Familial Mediterranean Fever

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և Կենսաբանություն, 2013, 1(230)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 54-56

Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2018, 52 (1)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 62-70