Հանցագործությունների համակցության դեպքում պատիժ նշանակելու առանձնահատկությունները Արցախի Հանրապետության դատական պրակտիկայում

Գիտական հրատարակություն Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի «Լրատու», 2018
Հրատարակչություն Լիմուշ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 42-51

Պատիժ նշանակելու սկզբունքները հանցագործությունների համակցության դեպքում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 233-246