(Ա. Վ. Ամֆիտեատրով: Հայկական հարցը: Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015, 108 էջ)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2015 № 3 (3)
Հրատարակչություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2015 № 3 (3)
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 75-78