Սահմանադրականության հարացույցը. տնտեսագիտական առումները, գնահատման հիմնահարցերը

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 36-51

Աշխատանքի շուկայում կառուցվածքային փոփոխությունների վերլուծական մոդել

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 135.5, 2011
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2011
Էջեր 26-35

Առաջին ատյանի դատարանի կողմից դատավճիռ կայացնելիս մեղադրյալին առաջադրված մեղադրանքը սեփական նախաձեռնությամբ փոփոխելու հիմնախնդիրը

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (16), 2012
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 2-8

Դատական քննության սահմանները մրցակցության և ի պաշտոնե քննության մոդելներում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 268-281

Թուրքիայի փափուկ ուժի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները Վրաստանում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 1 (28)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 38-44

Մեղադրանքի իրավաբանական գնահատականը վերաքննիչ դատարանում փոխելու առանձնահատկությունները՝ համաձայն ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծի

Գիտական հրատարակություն Պետություն և իրավունք, № 1 (67)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 24-34