Դժոխքը դժոխքից տարբեր է, կամ Ա. Սոլժենիցինի, Վ. Շալամովի ու Ս. Դովլաթովի «ճամբարային արձակի» իմաստային և գործաբանական առանձնակատկություններ

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2016 № 1 (4)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 66-82