Չվերադարձնելու (non-refoulement) սկզբունքը փախստականների միջազգային – իրավական պաշտպանության մեխանիզմում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 493-505

Փախստականների միջազգային – իրավական պաշտպանության մեխանիզմի ձևավորումը և զարգացումը

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 287-302