(English) Study of the Influence of Some Additives on the Rate of Hydrogen Peroxide Decomposition in Alkaline Medium: I. Influence of Unsaturated Cyanolacton and Dimethyl Sulfoxide

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և Կենսաբանություն, 2016 3 (241)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2016
Էջեր 14-18

Թիամինի ազդեցությունը ջրային լուծույթում H2O2-ի քայքայման և կումոլի հարուցված ինքնաօքսիդացման արագությունների վրա

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և Կենսաբանություն, 2012, 3 (229)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 8-12
Էջեր

Պերսուլֆատ–տրիէթանոլամին համակարգը` որպես արդյունավետ հարուցիչ սենյակային ջերմաստիճանում ջրային լուծույթում ակրիլաթթվի պոլիմերման համար)

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և Կենսաբանություն, 2012, 1 (227)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 14-19