Ազգային գաղափարախոսությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայացման և գործունեության հենքում

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 4 (23), 2013
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 15-20

Զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգության ապահովման համակարգում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 136.6, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 66-76

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ոլորտի իրավաքաղաքական բարեփոխումները և դրանց կանխատեսելի զարգացումները

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 3 (22), 2013
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 8-14

Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական փոխգործակցությունը արտասահմանյան մի շարք երկրների հետ

Գիտական հրատարակություն Արդարադատություն, 1 (24), 2014
Հրատարակչություն «Իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 2-8