«Սահման քերականութեան». առաջին հունալատինատիպ մանր քերականությունը (ԺԷ. դար)

Գիտական հրատարակություն Բանբեր Մատենադարանի, №29
Հրատարակչություն Մատենադարան Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 81-110