ՀՀ տարածքի երկրակեղևի բլոկային կառուցվածքի սխեման ըստ երկրաբանաերկրաֆիզիկական տվյալների համալիրի

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և Աշխարհագրություն, 2014, 1 (233)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 3-12