Գերմանիայի ներթափանցումը Օսմանյան Թուրքիա 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին (ռուս-գերմանական պատմագրության գնահատմամբ)

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 228-239