ԵՄ անդամակցության չափանիշների գնահատումը Բուլղարիայի, Ռումինիայի, Խորվաթիայի և Մակեդոնիայի օրինակներով

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 458-469

Նորավանքի «Տիրամայրը մանկան հետ» պատկերաքանդակը և իսլամական արվեստի տարրերը զարգացած միջնադարի հայ արվեստում

Գիտական հրատարակություն «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես 2019, N1
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 149-161