Պետական իշխանության լեգիտիմացումը անցումային փուլում գտնվող անկայուն պետականություններում (սիներգետիկ մոտեցում)

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 137.3, 2012
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2012
Էջեր 24-39

Անցումային և անկայուն հասարակություններում իրավունքի որոշակիացման համալիրություն և դրանում նկատելի որոշ օրինաչափություններ

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 56-67

Իրավաբանի գործնական մարտահրավերները XXI դարում. արհեստական բանականություն

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 34-45

Իրավունքի սիներգետիկայի հայեցակարգի ձևավորման պատմաիրավական նախադրյալները

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 303-318

Մայրցամաքային (քաղաքացիական) և ընդհանուր իրավական ընտանիքների ազդեցության առանձնահատոկությունները միջազգային իրավունքի աղբյուրների վրա

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 131.3, 2010
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2010
Էջեր 64-79