Հանդուրժողականությունը որպես «յուրային-օտար» փոխհարաբերությունների հաստատման սոցիոմշակութային նորմ

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 15-27