Աշխատանքային ծախսերի` ագրարային հատվածի մասնագիտացման հարաբերակցությունը` պայմանավորված գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնայնությամբ

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 140.5, 2013
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2013
Էջեր 57-68

Գյուղատնտեսական արտադրության ռացիոնալ տեղաբաշխման և մասնագիտացման կազմակերպման խնդիրները ՀՀ-ում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2017
Էջեր 29-40

ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության գոտիական մասնագիտացման որոշման ագրեգատավորված մոդելը՝ որպես գյուղական տարածքների համաչափ զարգացման գործոն

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 144.5, 2014 (№ 3)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2014
Էջեր 70-79