Երիտասարդ մասնագետների ինքնիրացման հոգեբանական առանձնահատկությունները

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն 131.4, 2010
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2010
Էջեր 50-56

Հոգեբանական ուղղորդումը որպես մասնագիտական ինքնորոշման արդյունավետ միջոց

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2015
Էջեր 65-72

Ղեկավարների որոշումների ընդունման ռազմավարությունների և տիպաբանական առանձնահատկությունների փոխկապակցվածության հետազոտություն

Գիտական հրատարակություն «Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, 2020, № 1(6)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2020
Էջեր 117-122