Դատական փորձաքննությունների ինստիտուցիոնալ կատարելագործման հեռանկարները ՀՀ քրեադատավարական օրենսդրության համատեքստում

Գիտական հրատարակություն ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(1), 2018
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2018
Էջեր 276-295

Փորձագետի եզրակացության ապացուցողական նշանակության առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում

Գիտական հրատարակություն «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28)
Հրատարակչություն ԵՊՀ
Վայր Երևան
Տարեթիվ 2019
Էջեր 48-58